PreservingWesternBalkans - Bibliography


Model: Bace, A. Meksi, A. Riza, E. Karaiskaj, Gj. Thomo, P. 1979, Historia e Arkitekturës Shqiptare,Tiranë.

Kulla e Ngujimit ne Theth. [Online], IntoAlbania. Available from: https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/kulla-e-ngujimit-ne-theth [ Accessed 7 november2019]

 1. Rexhepaj, A. Përpjekja 34-35, dimër 2015-pranverë 2016, Shqipëtaret dhe arkitektura, Qëndra ‘Përpjekja’,Tiranë.
 2. Dhamo, S. Aliaj, B. Thomai, Gj. 2016, Tirana qyteti I munguar, Pegi.
 3. Bushati,V. qershor 2012. Vilat e Tiranës, Tirane, Botime Afrojdit.
 4. Menghini, A. Pashako, F. Stigliano, M. Tiranë, Arkitektura modern Italiane për qytetet e Shqipërise, Botimet Dudaj.
 5. Bakiu. G, 2014, Tirana e vjeter, Mediaprint, Tirane.
 6. Specifikat e Regjionit të Prishtinës (Trashëgimia Kulturore) [Online], Databaza e Trashegimise Kulturore te Kosoves, Available from : https://dtk.rks-gov.net/tkk_trashegimia.aspx?qyteti=19&faqja=3 [ Accessed 7 january 2020]
 7. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo). [Online], Trashegimia ne rrezik. Available on:http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Trashegimia-n%C3%AB-rrezik.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 8. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo), Pse po shkaterrohet Trashegimia Kulturore Kosove. Available on: http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/RAPORTI_CHWB1-compressed.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 9. Emin Gjiku House (Kuća Emindžika), view of čardak from garden, Ballkanarchitecture.org. Available on:http://www.balkanarchitecture.org/kosovo/pristina1.php [ Accessed 25 February 2020]
 10. GIS, http://imk.gov.al/Pages/Default.aspx [ Accessed 24 November 2019]
 11. Zika. V, Youth Comune, Rethinking modernist architecture according to contemporary conditions.
 12. Sadiki, A. Reflektime te nje qytetari arkitekt, Prishtine.
 13. Jerliu. F, Preservation of City's Heritage in The Contemporary State-Building Context: The case of Prishtina, Prishtine.
 14. Derhemi. E, Elegji per Tironen qe fiket.[Online], Peizazhe te fjales, Available on: https://peizazhe.com/2020/01/01/elegji-per-tironen-qe-fiket/ [ Accessed 10 February 2020]
 15. Derhemi. E, Pallati me cati poshte kulles pa krye.[Online] Peizazhe te fjales, Available on: https://peizazhe.com/2019/01/29/pallati-me-cati-poshte-kulles-pa-krye/ [ Accessed 10 February 2020]
 16. Mari. C, 'Germia' controversy signals division on how to grow Pristina.[Online] Kosovo 2.0, Available on:https://kosovotwopointzero.com/en/germia-controversy-signals-divisions-on-how-to-grow-prishtina/ [ Accessed 7 January 2020]

Vocabulary